Υψομετρικό Προφίλ V.K.

Στο παρακάτω διάγραμμα μπορείτε να δείτε το Υψομετρικό Προφίλ του Vertical Kilometer 2015.

Altimeter Profile